• Uvjeti za upis u autoškolu:

       a) starosna dob

         B Kategorija - najmanje 17 godina i 6 mjeseci

       b) Liječničko uvjerenje
       c) Samostalno rješavanje ispitnih testova.

  Napomena

  Osposobljavanje kandidata za vozača pojedine kategorije može započeti najviše šest mjeseci prije navršenih godina (18) propisanih za izdavanje vozačke dozvole za tu kategoriju,ali ispit iz upravljanja vozilom kandidat može polagati tek kad navrši godine propisane za izdavanje vozačke dozvole za upravljanje vozilom te kategorije.

  PLAN I OKVIRNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE:

  Osposobljavanje kandidata za vozače djelatnost je koja se obavlja u općem interesu, a pretpostavlja jedinstveni nastavni proces koji se provodi prema propisanom programu.

  Obuhvaća nastavne predmete:

  • Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP),
  • Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (PPP),
  • Upravljanje vozilom (UV).

  Nastavni sat iz pojedinog nastavnog predmeta traje 45 minuta, a blok sat 90 minuta.


  PREGLED MINIMALNOG BROJA NASTAVNIH SATI OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE:

  Želi steći kategoriju
  Nastavni predmet
  Ne posjeduje vozačku dozvolu
  Posjeduje vozačku dozvolu kategorije
  A1
  A2
  A
  B
  B+E
  C1
  C1+E 
  C
  C+E
  D
  D+E
  F
  G
  H
  AM
  A1 *
  PPSP
       30
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  PPP  
         9
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  UV
       20
  -
  -
  -
  15
  15
  15
  15
  15
  15
  15
  15
  15
  15
  15
  15
  A2 *
  PPSP
       30
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  PPP
         9
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  UV
       20
  15
  -
  -
  15
  15
  15
  15
  15
  15
  15
  15
  15
  15
  15
  15
  A  *
  PPSP
       30
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  PPP
         9
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  UV
       25
  15
  15
  -
  15
  15
  15
  15
  15
  15
  15
  15
  15
  15
  15
  15
  B      ČUPO
  PPSP
       30
  4
  4
  4
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4
  4
  -
  4
  PPP  
         9
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  UV
       35
  35
  35
  35
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30
  30
  -
  35
  AM *
  PPSP
       30
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4
  4
  -
  -
  PPP
         9
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  UV
       15
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10
  10
  -
  -


    * kategorija za koju  autoškola Čupo ne vrši obuku 

   

  TRAJANJE OSPOSOBLJAVANJA:

  U idealnim uvjetima i uz potrebno zalaganje kandidata, osposobljavanje za vozača „B" kategorije traje od 60 do 90 dana 

  Kome se podnosi zahtjev za izdavanje vozačke dozvole?

  Zahtjev se podnosi policijskoj upravi ili policijskoj postaji na čijem području osoba koja traži dozvolu ima prebivalište, odnosno na čijem području stranac ima prijavljen privremeni ili trajni boravak.

  Što se prilaže uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole?

  1. uvjerenje o položenom vozačkom ispitu,
  2. uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od 15 mjeseci,
  3. dvije istovjetne fotografije podnositelja zahtjeva veličine 30mm x 35mm